Din säkerhet är viktig för oss

 

Vi arbetar oavbrutet för att tillhandahålla en pålitlig och säker plattform, så att du tryggt kan ägna dig åt att söka en partner. Men för det behöver vi din hjälp. Se till att bekanta dig med våra säkerhetsåtgärder och säkerhetstips. Det hjälper dig att hitta den partner som verkligen stämmer med dina önskemål.

Här får du veta mer om:

Säkerheten för dina data

Hos oss hittar du på ett säkert sätt den partner som passar dig.

För Parship är skyddet av dina personrelaterade uppgifter – dina persondata – mycket viktiga. Vi använder den senaste tekniken för att skydda dem mot otillbörlig åtkomst. På så sätt uppfyller vi med bred marginal det som lagen föreskriver. Effektiviteten hos de åtgärder som vi vidtar kontrolleras regelbundet av externa experter. De granskar kvaliteten, säkerheten och transparensen hos våra tjänster.

Klicka här om du vill veta mer om vår integritetspolicy – vilka data Parship samlar in och hur de används.

Radering av dina data

Du har enligt lag rätt att när som helst få dina persondata raderade.

Som Basmedlem kan du själv enkelt sköta raderingen via vår webbplats. Det gör du på följande sätt:

 • Logga in och klicka på ikonen för ”Min profil” – cirkeln med bild högst upp till höger. Välj sedan ”Data & inställningar” och därefter ”Hantera min profil”.
 • Under rubriken ”Profilstatus” hittar du texten ”Om du vill radera din profil permanent, klicka här”. Klicka på den länk som anges av ordet ”här”.
 • På den sida som då öppnas behöver du bekräfta den permanenta raderingen av din profil och dina persondata genom att ange ditt personliga lösenord. Fältet för lösenordet har en ljusgrå ram.

Om du är Premiummedlem ber vi dig att kontakta vår kundtjänst, som gärna gör raderingen åt dig.

Tänkt då på att lagen föreskriver vissa lagringsskyldigheter, som vi måste ta hänsyn till. En lagringsskyldighet om sex år gäller bland annat affärskorrespondens (hit räknas e-post), t.ex. anmälningsbekräftelse, fakturor eller påminnelser.

Dessutom sparar vi sådana data som kan krävas för att vi ska kunna uppfylla – eller bevisa att vi har uppfyllt – berörda parters rättigheter (korrespondens om begäran om radering eller information, klagomål m.m.). Sådana data raderas först efter 36 månader.

Om du har kommit med invändningar som gäller våra reklamutskick, sparar vi som regel din e-postadress för att garantera hanteringen av klagomålet. Om du tar tillbaka invändningen eller vill att vi återigen ska skicka e-post till dig, ber vi dig att vända dig till vår kundtjänst om detta.

När din profil har raderats, kan den aldrig återställas. Alla data som hör till profilen (kontakter, partnerförslag, personliga beskrivningar osv.) har då försvunnit och kan inte heller visas för andra medlemmar.

Högsta IT-säkerhet

Genom att vi genomgående tillämpar höga tekniska standarder möjliggör vi säker användning av våra tjänster. Användningen av säker kommunikation (HTTPS) är en av de säkerhetsfunktioner som på ett tryggt sätt skyddar dina data redan vid överföringen. Obehörig åtkomst av din Parship-profil förhindras därigenom så långt det går.

Dessutom innebär den här SSL-krypteringen, liksom andra särskilda tekniska åtgärder, även att dina betalnings- och åtkomstdata överförs på ett säkert sätt.

Utöver användning av uppdaterade brandväggs- och andra tekniker säkerställer vi, genom vårt genomarbetade behörighetssystem, att bara en mycket liten krets av våra egna anställda kan se profildata som inte är offentliga. Detta är nödvändigt bl.a. för dem som samarbetar med oss när det gäller kvalitetssäkring. Vidare är det bara medarbetarna inom vår kundtjänst som har tillträde till din profil (men givetvis inte till dina privata meddelanden).

Externa säkerhetsexperter undersöker regelbundet vår webbplats med avseende på eventuella svagheter. Dessutom kontrolleras ständigt våra interna processer och säkerhetsåtgärder av interna och externa experter. De rapporter som kontrollerna resulterar i studeras noga, och fel eller problem som påtalas blir omedelbart åtgärdade.

Krypterad kommunikation

Kommunikationen mellan våra medlemmar krypteras när den sker via vår plattform. Likaså är e-postkommunikationen mellan dig och vår kundtjänst krypterad, förutsatt att din e-postleverantör stöder den krypteringsteknik som kallas Transport Layer Security, TLS.

TLS innebär kryptering ”från slutpunkt till slutpunkt” mellan olika e-postleverantörer (GMX, Googlemail m.fl.). De data som överförs krypteras därvid i de olika överföringsleden. Men på e-postleverantörernas servrar lagras data dock i klartext och är alltså okrypterade där.

Den innehållskrypterade kommunikationen kan Parship därför bara garantera när det gäller själva transportvägen, eftersom det för närvarande inte finns någon metod för kryptering av innehållet som enkelt kan hanteras av alla Parship-medlemmar. Tänk på att Parship är en webbtjänst. Den tjänst som vi framför allt erbjuder (dvs. partnerförslagen), liksom även själva avtalen med våra kunder, kan alltså bara utföras online.

ID-kontroll

Använd gärna vår kostnadsfria ID-kontroll, och hör också med dina kontakter om de har gjort samma kontroll. På så sätt betonar du uppriktigheten i ditt partnersökande; du inger mer förtroende när du tar kontakter, och du får fler kontaktförfrågningar.

Med Parships ID-kontroll ökar du snabbt och enkelt din profils förtroendekapital och attraktivitet. När en medlemsprofil har genomgått den här kontrollen på vår webbplats, visas detta med ett märke, ID-kontrollsymbolen. På så sätt blir ditt partnersökande online ännu säkrare: Parship visar vid första anblicken att det är en riktig människa bakom profilen.

Val av lösenord

Ett säkert lösenord hjälper till att förhindra att obehöriga utomstående får tillträde till din Parship-profil av. Ditt lösenord bör uppfylla följande villkor:

 • Det är minst tolv tecken långt.
 • Det innehåller siffror och specialtecken.
 • Det innehåller både stora och små bokstäver.
 • Det används inte för annat än ditt Parship-konto.

Förhinder av missbruk

Vi gör allt för att hålla svarta får borta från vår plattform – och det har vi nu gjort i nära 20 år. Vi vet mycket väl vilka metoder bedragare använder, och vi gör vårt bästa för att alltid ligga steget före.

 • Säkerhetskontroll vid registrering

Vid varje Parship-registrering kontrolleras automatiskt om det kan röra sig om missbruk. Därvid jämförs vissa av de data som vi får vid registreringen av en ny medlem automatiskt med andra data i en särskild databank, där vi har sparat data (som inte är kopplade till personer) som har visat sig tyda på falska profiler. Om det skulle föreligga några konstigheter, kontrolleras registreringen av medarbetare på vår kundtjänst på basis av de fakta som föreligger. (T.ex. undersöker vi i sådana fall eventuella frågetecken vad gäller fritext och bifogade foton.)

 • Upplysningar vid medlemskapets påbörjan

Inom några dagar efter registreringen upplyser vi medlemmen per e-post om säkerhetsaspekterna vid partnersökning online och gör denne uppmärksam på den här viktiga frågan.

 • Kontinuerlig kontroll

Vårt specialiserade säkerhetsteam kontrollerar dagligen tvivelaktiga profiler och sådana som våra medlemmar har rapporterat, och om det är motiverat blir sådana profiler avstängda. Dessutom har vi en rad olika tekniska spärrar för att snabbt kunna upptäcka bedragare.

 • Vidare har vi nära kontakt med behöriga åtalsmyndigheter och brottsförebyggande institutioner och stöder dem i deras arbete.

Tänk på detta!

Vanliga beteenden hos bedragare

 • Bedragarna går in för att snarast möjligt locka bort sina ”offer” från den skyddande Parship-miljön och fortsätta kontakten via Messenger eller privat e-post. Då använder de svepskäl såsom ”bara provmedlemskap” eller ”det är enklare för mig på det sättet”.
 • Meddelandeutbytet sker ofta på engelska eller bruten svenska. Det förklarar de till exempel med att de kommer från USA.
 • Innehållet i deras meddelanden är mycket kärleksfullt i syfte att skapa känslomässig närhet. De skickar också blommor eller andra presenter. Många gånger anlitar de till och med en tredje part: Det kan vara att en kvinna tar kontakt, utger sig för att vara dotter, och förklarar hur tacksam hon är för att hennes pappa nu har hittat någon att älska. En hel historia målas upp – som verkar bedrägligt autentisk.
 • Ibland förekommer till och med telefonsamtal: oftast via Skype utan videofunktion (när det handlar om manliga bedragare), eller med videofunktion och ofta med nakenhet och sexuella lockelser (när bedragaren är kvinna).
 • Däremot undviker man personliga möten. Undanflykter kan exempelvis vara ”affärsresa” eller ”förbereder affärsavslut”, och det även efter många förfrågningar och påstötningar. Som bevis för en förment affärsresa drar sig många bedragare inte ens för att skanna in påstådda flygbiljetter och skicka dem som ”bevis” via e-post.
 • Som förberedelse för ett senare önskemål om pengar berättar man om hur man har drabbats av problem: det kan röra sig om en misslyckad affärsöverenskommelse (t.ex. tullproblem vid leverans av varor, eller utebliven lön), en trafikolycka utan försäkringstäckning, sjukdom eller olycka i familjen, penningstöld... En närmare kontakt förutsätter därför ekonomiskt stöd (för resa, visum osv.). Tidigare användes för detta oftast penningtransaktionsföretag som WesternUnion eller MoneyGram; i dag anges även utländska bankförbindelser (ofta i Asien eller Mellanöstern).

Skicka aldrig pengar till någon som du inte känner personligen! Sådana pengar kommer att vara förlorade för alltid – och din tro på kärleken kommer att få en rejäl törn.

Tecken på bedragare

Nedan ska vi beskriva några av de tecken som tyder på romansbedrägeri. Bedragaren stjäl andra människors identitet för att på så vis utnyttja det förtroende som dessa åtnjuter.

Var snäll och tänk på att vi på Parship på intet sätt schablonmässigt vill utpeka vissa yrkeskategorier eller nationaliteter som bedragare. Av erfarenhet vet vi dock att bedragare tyvärr ofta använder sig av följande kombinationer av kännetecken.

Manliga bedragare

 • Ålder: 30–55 år, söker vanligen 35-70-åriga kvinnor
 • Civilstånd: ofta änkling eller skild, emellanåt med barn
 • Yrke: Soldat, ingenjör (inom sektorer som gas, olja, byggnadsarbete, guld, ädelstenar, mycket ofta med engelsk yrkesbeteckning)
 • Nationalitet: ofta nordamerikansk (USA) eller brittisk
 • Kommunikation: nästan alltid på engelska, snar till att övergå till förtroligt tonfall, tidig användning av smeknamn (”Darling”, ”Honey”), växlingar i sinnesstämning (efter ohyfsad e-post kommer långa, insmickrande ursäkter), mycket eftertrycklig och känslosam argumentation vid uppmaning om att skicka pengar, snabb övergång till externa kommunikationsvägar (Skype, e-post).

Kvinnliga bedragare

 • Ålder: 27–40 år, söker vanligen 35–70-åriga män
 • Civilstånd: ledig
 • Yrke: Ofta inga uppgifter eller så uppmanas du att fråga; typiska yrken: mode, design, lärare, sjuksköterska
 • Religion: ofta djupt religiös
 • Nationalitet: Ofta nordamerikan (USA), britt eller östeuropé
 • Kommunikation: Redan från början mycket översvallande (”Jag tycker så mycket om din profil!”, ”Jag blev så glad över din beskrivning”), tidig användning av smeknamn (”Älskling”), snabb övergång till externa kommunikationsvägar (inklusive inbjudan till erotiska videosamtal).

Var mycket försiktig även vid mycket lovande kontakter, detaljerat informationsutbyte och eventuella första pirrande känslor. Om du vid en kontakt tycker att det är något som verkar underligt, om det plötsligt handlar om pengar eller det är något annat som gör dig misstänksam – trampa på bromsen. Bryt omedelbart kontakten och skicka sådan e-post vidare till vår kundtjänst. Vi behandlar dina upplysningar med strikt sekretess.

Data-phishing och profilstöld

Du bygger upp intensiva, förtroliga relationer med dina kontakter från online-datingen, och sedan övertas Parship-kontot – ditt eget eller någon av dina kontakters – av en främmande person. Angrepp av denna typ är särskilt allvarliga eftersom bedragaren utnyttjar användarkonton som redan är kontrollerade. På så sätt missbrukas befintliga förtroenderelationer för att bedragaren ska komma åt känsliga data och/eller ekonomiska tillgångar.

I många fall skaffar man sig inloggningsdata för en sådan profilstöld genom så kallad phishing. Via ett föregivet Parship-formulär eller föregiven Parship-länk, skickade via e-post, efterfrågas profilinnehavarens konfidentiella uppgifter för att de sedan ska kunna missbrukas. För övrigt: Phishing drabbar inte bara Parship utan alla portaler som används via internet och där personliga inloggningsuppgifter används. (Exempelvis via sociala medier, e-postleverantörer...)

Kännetecken på ett phishing-e-brev:

 • Texten är ofta skriven på dålig svenska (eller motsvarande språk i annat land) och det verkar som att maskinöversättning har använts. Saknade å-ringar, ä/ö-prickar eller alla möjliga specialtecken kan vara ytterligare tecken.
 • E-breven är ofta skrivna på främmande språk, framför allt engelska eller franska.
 • I vissa fall saknas den personliga tilltalstonen. Hur som helst bör du här vara försiktig, eftersom det inte sällan inträffar att bedragaren känner till profilinnehavarens namn.
 • I regel innehåller e-brevet en uppmaning om att ange personliga uppgifter. Det kan gälla lösenord, e-postadresser, TAN- eller PIN-kod.
 • Med denna uppmaning följer ofta något slags hot om att underlåtenhet att lämna dessa uppgifter medför sanktioner. Sådana metoder använder Parship aldrig.
 • Avsändarens e-postadress stämmer inte med den företagsadress som anges. Det kan då röra sig om bara mycket små avvikelser och ovanliga tillägg.
 • I länkar är förledet https:// framför webbadressen ofullständigt. Bokstaven ”s” står här för ”secure” (säker). Om detta saknas, bör du inte lämna ifrån dig känsliga uppgifter.

Allmänt gäller:

 • Du bör försäkra dig om att uppmaningen att uppge personlig information verkligen kommer från en seriös avsändare.
 • Var alltid vaksam när det gäller att skriva in eller lämna ut e-postadress och lösenord.
 • Du skyddar säkerheten hos dina konton helt enkelt genom att regelbundet ändra lösenordet och att ha ett unikt lösenord för varje konto – detta gäller både för profilen hos Parship och för ditt e-postkonto och på andra internetplattformar.

Kännetecken på en kapad profil:

 • Profilininformationen ändras på många och ofta underliga sätt.
 • Foton som inte visar den ursprungliga profilägaren laddas upp.
 • Trots att den tidigare konfidentialitetsnivån inte har ändrats skickas plötsligt automatiserade meddelanden – och dina egna meddelanden besvaras inte.
 • Du får nya kontaktuppgifter tillsammans med en uppmaning om att lämna vår plattforms skyddande omgivning. Dessa uppgifter avviker dessutom från dem som du eventuellt tidigare har fått.

Så snart du tycker dig märka konstigheter, eller du i e-post uppmanas att ange dina personliga uppgifter, eller du upptäcker ovanliga aktiviteter i din eller andra profiler – kontakta omedelbart vår kundtjänst! Vi står alltid gärna till tjänst.

Användning av rapporteringsknapparna

Du kan när som helst kontakta vår kundtjänst när det är något som du tycker är anmärkningsvärt. Vi är tacksamma för att du meddelar oss. Det gör du mycket enkelt via menyn i meddelandehistoriken. Om det kan röra sig om en överträdelse av våra regler, kan vi reagera med att spärra profilen, radera visst innehåll eller till och med avsluta avtalet i fråga. Ditt meddelande är särskilt användbart om du träffar på någon av följande omständigheter:

 • Profilkapning och phishing

En profil som du känner till förändras på ett märkligt sätt, och någon annan medlems identitet missbrukas eventuellt. Om detta kan du läsa mer här ovan under Profilkapning och phishing.

 • Bedrägeri

Om du blir ombedd att skicka pengar, bör du dra öronen åt dig. Hur sådana bedragare brukar bete sig beskrivs ovan under Tänk på detta!

 • Obscent och pornografiskt innehåll

Osedligt, obscent eller pornografiskt innehåll accepteras inte av Parship. Det gäller både meddelanden, profiler och video-datafunktionen.

 • Hatiskt innehåll

Varken vänster- eller högerradikala texter eller foton i profiler eller video-datafunktionen behöver vara en nackdel när man söker en partner via Parship. För oss är yttrandefriheten viktig. Men en partnerförmedling bör inte erbjuda en plattform där enskilda individer eller grupper kan smutskasta andra på basis av etnisk tillhörighet, samhällsklass, religion, ålder, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller könsidentitet.

 • Sårande innehåll

Parship accepterar varken trakasserier eller avsiktliga kränkningar. Detta gäller bland annat när en persons bilder eller egenskaper kommenteras på ett nedsättande sätt. En ärlig kommentar behöver inte alls vara en förolämpning, men vi kontrollerar allt som sårar dig och som gör dig illa till mods.

 • Åldersgräns

Personer under 18 år bör åtnjuta särskilt skydd – även när det gäller kärlek. För att skydda unga människor mot olagliga eller tvivelaktiga förfrågningar måste man vara minst 18 år för att vara med i Parship. Om du blir kontaktad av en minderårig, ber vi dig att tala om det för oss.

 • Orättmätig användning av premieförmåner

För Basmedlemmar är det varken i personbeskrivningen eller i kostnadsfria meddelanden tillåtet att nämna namn, adresser, telefon- eller faxnummer, e-postadresser m.m.

 • Kommersiell verksamhet

E-brev/meddelanden (inklusive meddelanden med video-data-funktionen) till kunder får inte användas för annat än kommunikation. I synnerhet gäller att reklam för och erbjudanden av varor eller tjänster till andra kunder inte får förekomma (utom när det uttryckligen tillåts av Parship).

 • Massutskick

Att gång på gång skicka meddelanden med samma eller likartat innehåll är ingen framgångsrik strategi när man söker en partner. Inte sällan är syftet med ett sådant massutskick att samla in bakgrunder och e-postadresser eller att förbereda bedrägeri. Sådana brev bör rapporteras och aldrig skickas vidare.

 • Hot och otäckt innehåll

Trakasserier, uppmaningar till våld, skrämselpropaganda eller andra kränkningar av privata rättigheter, och vars främsta mål inte kan sägas vara fritt meningsutbyte, accepteras inte av Parship. Vi kontrollerar allt som du rapporterar.

 • Farligt eller skadligt innehåll

Det är inte tillåtet att ladda upp data som innehåller virus (infekterad programvara). Inte heller får sådana data laddas upp som innehåller programvara eller annat material som är upphovsrättsligt skyddat. Detta får bara förekomma om medlemmen äger upphovsrätten eller har upphovspersonens uttryckliga tillstånd.

Reagera på varningar från vårt Trust and Safety Team

Det är viktigt för din och alla våra medlemmars säkerhet att du så snabbt som möjligt reagerar på uttryckliga varningar eller andra säkerhetsmeddelanden från Parship. Du bör åtlyda rekommendationerna från vårt expertteam. Likaså bör du ta kontakt med oss så snart du har ett viktigt tips eller kan bidra till lösningen av ett problem. Hjälp oss i sådana ärenden, så att Parship förblir en trygg plattform för partnersökning.

Din hjälp är viktig!

Vi gör allt för att göra din partnersökning så säker som möjligt. Hjälp oss med det och var på din vakt!

Registrera och prova utan kostnad Registrera utan kostnad

Jag är

Jag söker

Genom att välja och fortsätta registrera dig tillåter du oss att behandla kön du söker i enlighet med vår integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla detta samtycke.

Allmänna villkor och integritetsmeddelande gäller. Med kostnadsfritt medlemskap erhåller du regelbundet erbjudanden via e-post om betalt medlemskap och ytterligare produkter från PE Digital GmbH (som när som helst kan sägas upp).
Error with static Resources (Error: 418)