PDF för utskrift och nedladdning

Integritetspolicy vid användning av Parship -Sverige


Version: 31.01.2022

Tack för att du valt Parship! Här kan du se vilken information Parship samlar in, hur vi behandlar uppgifterna och vilka alternativ du har som registrerad. För information om behandlingen av personuppgifter i samband med cookies och andra spårningstekniker vid användning av Parship-webbplatsen och -appen hänvisar till vår cookie- och spårningsinformation.

Innehållsförteckning:

Kontakt/Personuppgiftsansvarig

Om inte annat anges i denna integritetspolicy eller i vår cookie- och spårningsinformation är PE Digital GmbH (i det följande ”Parship” eller ”vi” resp. ”oss”) ansvarig för behandlingen av data.

Om du vill kontakta oss, når du oss här:

PE Digital GmbH, Kundsupport Parship Sverige, Speersort 10, 20095 Hamburg, Tyskland, +49 (0) 40 460026 - 163 (fax), privacypolicy@parship.se (e-post).

Vår personuppgiftsansvarige når du här:

Dr. Stefanie Wegener, privacypolicy@parship.se (e-post)

Vi eller vår personuppgiftsansvarige står till ditt förfogande för information och förslag om dataskydd.

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Personuppgifter innebär all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person (t.ex. namn, adress, telefonnummer, födelsedatum eller e-postadress).

Vid behandling av personuppgifter innebär detta att vi t.ex. samlar in, sparar, använder, sänder till andra eller tar bort personuppgifter.

Parship samlar in och behandlar dina personuppgifter endast i följande fall:

 • När du besöker oss på vår webbplats utan att vara medlem.
 • När du kontaktar oss direkt.
 • När du installerar Parship-appen.
 • När du skapar ett icke betalt eller ett betalt medlemskap hos Parship, och sedan använder Parship.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter i samband med ingåendet och förekomsten av avtalsförhållandet med Parship är frivilligt. För medlemskap hos Parship är det däremot nödvändigt att du tillhandahåller personuppgifter avseende specialkategorier (t.ex. vilket kön du söker, vilket är information om sexuell läggning) och svarar på frågor som ingår i personlighetstestet eller om din Parship-profil. Användningen av Parship-tjänsten kräver också att din profilinformation och dina kompatibilitetsbedömningar med andra Parship-medlemmar är synliga för dessa medlemmar. Observera att vi i detta sammanhang också erbjuder Parship-tjänsten i många olika länder (du kan se listan över vilka länder på vår webbplats) och att informationen i din profil är synlig för alla våra medlemmar i alla dessa länder. Du kan hitta din partner i något av dessa länder. Utanför Europeiska unionen erbjuder vi våra tjänster i Schweiz, Storbritannien och Mexiko.

Om du inte vill att Parship ska behandla dina personuppgifter, helt eller delvis, såsom anges i de allmänna villkoren, kan Parship inte tillhandahålla sina tjänster till dig. Läs följande information för mer detaljer om vad Parship samlar in.

Databehandling via app-butiker

Om du installerar Parship-appen via tredjeparts-App-Store-operatörer (t.ex. Google eller Apple), måste du eventuellt ingå ett användaravtal för tillgång till portal för respektive App-Store-operatör. . Denna åtkomst kräver ett giltigt konto hos appbutikoperatören och en motsvarande slutanvändarenhet (t.ex. smartphone) och Parship har inget inflytande på databehandlingen i detta sammanhang. I detta avseende är det ansvariga organet enbart butikens operatör (tredjepartsleverantör) för respektive app-plattform. Kontakta vid behov appbutikoperatören direkt avseende deras databehandling. I detta fall är Parship endast personuppgiftsansvarig inom ramen för användning av Parship-appen..

Vilken information ber Parship sina medlemmar om för att fullborda avtalet?

För att kunna utföra de tjänster som beskrivs i Parships allmänna villkor är det nödvändigt att samla in de nedan beskrivna personuppgifter som den registrerade (även refererad till som Parship-medlemmen) uppger, bland annat i samband med registreringsprocessen eller ingåendet av ett Basmedlemskap eller Premiummedlemskap, för att kunna behandla uppgifterna.

Registreringsprocess

I den initiala gratis registreringen (fullbordande av det så kallade “Basmedlemskapet”), måste den registrerade (eller “Basmedlemmen”) ange viss information, annars kan applikationen inte slutföras. Dessa uppgifter är:

 • ditt eget kön och det kön du söker (det kön du söker avser sexuell läggning) och därmed personuppgifter inom specialkategorier)
 • e-postadress
 • Lösenord valt av användaren

Obligatorisk information som en del av ett grundläggande Basmedlemskap

För personlighetstestet efter registreringen krävs bland annat följande information

 • bodstadort inkl. postnummer
 • födelsedatum
 • för- och efternamn
 • storlek
 • civilstånd
 • antal barn
 • utbildning
 • arbete
 • inkomst

Dessutom ber Parship den registrerade att ge uppgifter såsom preferenser, personliga värderingar, utseende och andra karaktäristika som är relevanta för prestandan i de partnerförslag som ska utgöra grunden för att skapa Parship-profilen. Foton av Parship-medlemmen kan också lagras, varvid dessa bilder kan visas för andra medlemmar, inklusive tillhandahållas i en igenkännbar form i profilen eller via e-post (här endast i en oigenkännlig form) bredvid medlemmens förnamn. Från svaren på Parship-frågeformuläret skapar vi automatiskt den så kallade Parship-partnerskapspersonligheten såväl som vanliga matchningspoäng och matchande resultat som en del av partnerförslagen. Matchningspoäng och matchningsresultat kommer också att göras tillgängliga för andra medlemmar i profilen och via e-post.

Alla uppgifter i Parship-profilen är synliga på webbplatsen och appen för andra inloggade registrerade. I synnerhet är förnamn, ålder, bostadsort eller postnummer och kundens intressen synliga.

Fullbordande av Premiummedlemskap via Parship-webplatsen

Om den registrerade (”Premiummedlemmen” nedan) beslutar sig för att använda en av de avgiftsBaserade tjänster som erbjuds på Parships (ett så kallat “Premiummedlemskap”), kommer följande information att samlas in i samband med beställningen:

 • namn och förnamn
 • bostadsadress
 • betalning och betalningsuppgifter (kreditkortsuppgifter lagras av betalningsleverantören, inte av Parship)

Om Premiummedlemskapet köps via en appbutikoperatör (t.ex. Google eller Apple) som (tredjepartsleverantör), visar användarvillkoren för dessa app-plattformsoperatörer vilka personuppgifter de behandlar under köpprocessen. I sådana fall behandlar Parship inte betalnings- och faktureringsinformation.

Kommunikation med de registrerade, kommunikation med kundservice och kommunikation via videochat

Parship lagrar medlemmarapnas kommunikation, som sker via Parship-plattformen, såväl som kommunikationen med kundtjänst. De registrerades kommunikation vid inloggad status är krypterad.

Ta hänsyn till följande när du kommunicerar med vår kundtjänst: Om du tar kontakt med vår kundtjänst

 1. via kontaktformuläret så skickas formuläret i krypterad form, vårt svar skickas i transportkrypterat format när din e-postleverantör har stöd för transportkrypteringen Transport Layer Security (TLS).
 2. med e-post, vilket innebär att e-postmeddelandena formuläret skickas i transportkrypterat format. Detta förutsätter emellertid att din e-postleverantör har stöd för transportkrypteringen Transport Layer Security (TLS).

Om du önskar en e-postkommunikation med innehållskryptering ber vi dig att kontakta Parship via post eller fax. Vår adressdata finns under Kontakt.

Som Premiummedlem samt i samband med vissa reklamkampanjer för Basmedlemmar har du möjlighet att kommunicera med andra kunder i alla länder via videochatt. I det här fallet använder sig Parship av en tjänsteleverantör med huvudkontor i USA som Parship har ingått ett avtal om orderbehandling med. Avtalet inbegriper så kallade EU-standardklausuler för avtal. I och med att Parship nyttjar videochatten skickar Parship din IP-adress och hemliga kod till registerföraren. Tjänsteleverantören sparar även uppgifter om när och hur länge chattarna pågått. De ovanstående uppgifterna måste behandlas av tekniska skäl och med tanke på redovisningen. All videokommunikation är fullständigt krypterad. Video- eller ljudinnehåll sparas inte. Parship samlar varken in eller skickar några andra uppgifter i samband med videochatten. Om du inte önskar att Parship skickar din IP-adress och hemliga kod till registerföraren eller att uppgifter om när och hur länge chattarna pågått sparas ska du avstå från att använda videofunktionen.

Kampanjmeddelanden - nyhetsbrev - nyheter

När du har slutfört det gratis Basmedlemskapet anger du din e-postadress när du registrerar dig. Den här e-postadressen eller alla nya e-postadresser som du kan ange som ett resultat kommer att användas för att skicka e-postmeddelanden från PE Digital GmbH med marknadsföring för gratis och betalda produkter, utan att du behöver ge ditt samtycke.

På webbplatsen Parship kan du också prenumerera på ett gratis nyhetsbrev genom att klicka i en kryssruta. Din e-postadress som finns lagrad i profilen kommer att användas.

Genom ditt Parship-medlemskap får du också e-postmeddelanden med personliga eller anpassade guider som ska göra det möjligt för dig att utnyttja Parship-produkterna på bästa sätt. Om du inte har invänt mot användningen av din e-postadress för reklamändamål kan dessa guider också innehålla erbjudanden om Parship Premium-medlemskap.

Kampanjmeddelanden via e-post (inklusive nyhetsbrev och råd) är sändningskrypterade, förutsatt att din e-postleverantör stöder ”Transport Layer Security” (TLS) sändningskryptering.

Om du inte längre vill ta emot kampanjmeddelanden, nyhetsbrev eller personliga råd från Parship kan du när som helst invända mot användningen av den e-postadress som är lagrad i din profil för sådana ändamål: (1) För att göra detta, klicka på länken för att avsluta prenumerationen i slutet av respektive e-postmeddelande eller (2) anpassa dina aviseringar enligt dina önskemål i din profil under Data & Inställningar / Meddelanden eller (3) kontakta Parships kundtjänst. Medlemmar som ännu inte har fyllt i Parship-frågeformuläret kan använda följande länk för att göra invändningar. När du har gjort invändningar kan du prenumerera på sådana reklammeddelanden när som helst i din profil under Data & Inställningar / Meddelanden.

Push-notiser

Om din mobiltelefon tillåter det kan du - inom ramen för användning av Parship-appen - få så kallade Push-notiser från oss, även om du inte använder appen för tillfället. Det här är meddelanden som vi skickar till dig som en del av kontraktets utförande, men också reklaminformation.

Du kan när som helst stoppa mottagandet av Push-notiser via konfigurationsinställningarna för din mobilenhet eller i Parship-appen.

Vilken information samlar Parship in vid användningen av Parships webbplats?

Vid varje åtkomst till webbplatsen överför Parship användaruppgifter från sina respektive besökare på webbplatsen – om inget annat anges nedan, även om de inte är Parship-medlemmar – från respektive webbläsare och lagrar dessa i loggfiler. Dessa data är:

 • information om den registrerades webbläsare och internetleverantör och operativsystemet (t.x. Windows 7, Apple OS, osv.)
 • den anropande datorns IP-adress (Internet Protocol address) - Här jämförs IP-adressen också med en geo-databas, och användarens ursprung eller land, stat och stad bestäms. I detta sammanhang använder Parship bland annat MaxMind (se detaljer nedan).
 • namnet på den åtkomna sidan
 • datum och tid för anropet
 • via vilken refereringsadress (ursprungsadress) den registrerade kom till den hämtade sidan
 • mängden överförda uppgifter
 • statusmeddelande om ifall hämtningen lyckades
 • sessionsidentifikationsnummer (Session ID)
 • Mötesdeltagares pseudonym
 • Användarnamn (lösenord) på Parship-plattformen (bara för Parship-medlemmar))
 • Använd skärmupplösning

De så kallade inloggningsuppgifterna innehåller också, varje gång Parship-medlemmen loggar in på nätverket, sparat användar-ID på Parship-plattformen.

Vid användning av Parship-hemsidan kan, utöver de ovan nämnda uppgifterna, cookies eller pseudonym-ID (t.ex. användar-ID, annons-ID ) sparas på din enhet under eller efter ditt besök på våra onlineerbjudanden. Du kan hitta mer information avseende detta i vår cookie- och spårningsinformation .

Vilka personuppgifter samlar Parship in när du använder Parship-appen?

Varje gång användarens enhet använder Parship-appen registrerar Parship automatiskt data och information från operativsystemet för den uppkopplade enheten. Detta inkluderar också lagring av IP-adressen. I detalj registrerar Parship:

Användningsdata

Varje åtkomst till Parships app kommer att lagra användningsdata från användaren av appen. Dessa data är:

 • Vilket operativsystem som används och, vid behov, typ av webbläsare
 • Mobiltelefonens aktuella språkinställning
 • Information om den registrerades internetleverantör
 • Den anropande datorns IP-adress (Internet Protocol address)
 • enhets-ID (t.ex. UDID,IDFV) som identifikation av din(a) enhet(er) i samband med säker autentisering (Secure Authentication)
 • Parship-plattformens användar-ID (enbart av Parship-medlemmar)
 • Namnet på den hämtade sidan och, om tillämpligt, ursprungssidan
 • Datum och tid för anropet
 • Mängden överförda uppgifter
 • Statusmeddelande om ifall hämtningen lyckades

Vid användning av Parship-appen kan, utöver de ovan nämnda uppgifterna, spårningstekniker eller pseudonym-ID (som din annons-ID (t.ex. Apples IDFA (Identifier for Advertisers), Googles Advertiser-ID) sparas på din enhet antingen under eller efter ert besök i vår app. Du kan hitta mer information avseende detta i vår cookie- och spårningsinformation.

Inloggningsdata

De så kallade inloggningsregistren lagrar följande användningsdata varje gång Parship-medlemmen loggar in på nätverket:

 • Datum och tid för anropet
 • Användar-ID på Parships plattform (e-postadress)
 • IP-adress (Internet Protocol address)
 • Enhets-ID (den smarta telefonens UDID-nummer)

Vid användning av Parship-hemsidan kan, utöver de ovan nämnda uppgifterna, cookies eller pseudonym-ID (t.ex. användar-ID, annons-ID) sparas på din enhet under eller efter ditt besök. Du kan hitta mer information avseende dettai vår cookie- och spårningsinformation.

GPS-data när du använder Parship-appen

Om en Premiummedlem använder inställningsalternativen för regionalt sökning, ges åtkomst till aktuella platsdata (GPS, eventuell WLAN-information och enhets-ID). Denna information används för att fastställa användares platser så att en lämplig sökradie kan ställas in.


Behandlingens syfte

Parship behandlar sina användares personuppgifter för följande syften och baserat på följande rättsliga grunder. Om behandlingen av uppgifterna baseras på rättsliga grunden av ett berättigat intresse beskriver vi vårt berättigade intresse att behandla uppgifterna för dig nedan:

 • För att tillhandahålla Parship-plattformen och därmed de tjänster som beskrivs i de allmänna villkoren. Dessa omfattar framför allt att:
 • göra vår webbsida tillgänglig för ej registrerade användare;
 • tillgängliggörande och användning av vår webbsida och app för registrerade Parship-medlemmar;
 • erbjuda möjligheten att ta kontakt och få svar på förfrågningar via plattformen;
 • ge möjligheter att teckna avtal inkl. fakturering;
 • skicka e-postmeddelanden och/eller push-meddelanden med matchningar eller annan relevant kommunikation (Rättslig grund för behandlingen är att uppfylla avtalsvillkoren gentemot dig. Rättslig grund är i vissa fall också ditt samtycke. Rättslig grund är även vår lagstadgade plikt samt berättigade intresse att erbjuda kundtjänst och förbättra kundupplevelsen.)
 • för att skapa en inloggning via Parship-plattformen. (Rättslig grund för behandlingen är att uppfylla avtalsvillkoren.)
 • Förebyggande och försvar av missbruk. Parship samlar in, bearbetar och använder personuppgifter samt geodata, som samlas in i samband med din registrering och slutförandet av Parship-personlighetstestet och / eller Parship-profilen, för en automatisk kontroll om det finns indikationer eller data för missbruk av Parship. Uppgifterna lagras i vår databas och jämförs med empiriska värden. Om den automatiserade behandlingen avslöjar någon misstanke om missbruk, granskar en av Parships medarbetare bedömningen och de underliggande ledtrådarna samt därefter informationen i den eventuella fria texten och de sparade profilfotona. Parship tillhandahåller dess medlemmar funktionen ”Rapportera profil” där kundtjänst kontrollerar profiler i händelse av att andra medlemmar rapporterat eventuella avtalsbrott. . (Rättslig grund är Parships och Parship-medlemmarnas berättigade intresse i att Parships tjänst inte missbrukas på något sätt av tredje part som bryter mot avtalet eller lagen. Vi följer också vår lagliga skyldighet inom datasäkerhet att garantera systemsäkerhet och upptäckt och spårning av obehöriga åtkomstförsök eller obehörig åtkomst).
 • För att säkerställa dina ersättningsskyldigheter i avtalsförhållandet i händelse av brister (detta gäller endast köp av Premiummedlemskap via Parship). Om utestående fakturor / avbetalningar ej betalas trots upprepade påminnelser, kommer vi att överföra de uppgifter som krävs till en leverantör av inkassotjänster i syfte att samla in utestående belopp. Om det uppstår tvist gällande fordringar överför vi dessutom erforderliga uppgifter till våra betaltjänstleverantörer för att hävda våra rättigheter (t. ex. inom ramen för tvister gällande återkrav). (Rättslig grund är, förutom fullbordandet av avtalsförhållandet, även Parships berättigade intresse i betalningen av ersättningen i enlighet med avtalet).
 • För att skydda och försvara våra rättigheter och uppfylla lagliga skyldigheter. (Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att hävda och försvara våra rättigheter.)
 • För egen reklam via e-postreklam och/eller push-meddelanden, nyhetsbrev, enkäter och anpassade råd (endast produkter från PE Digital GmbH). (Rättslig grund är PE Digital GmbH:s berättigade intresse i direkt marknadsföring av sina egna produkter. I vissa fall är den rättsliga grunden också ditt samtycke).
 • För att uppfylla lagstadgade lagringskrav och andra lagstadgade eller juridiska skyldigheter eller bestämmelser (t. ex. i samband med skatterevisioner, myndighets- eller domstolars begäran eller andra beslut). (Rättslig grund är att uppfylla våra juridiska förpliktelser.)
 • För övriga kommunikationssyften inom ramen för förfrågningar. (Rättslig grund kan utgöras av ett rättsförhållande innan ett avtal har slutits, eller en lagstadgad skyldighet.)
 • För att publicera din (positiva) kärleksberättelse på Parship-webbsidan och eventuellt även i andra medier. (Rättslig grund är ditt samtycke.)

Behandlingsändamålen och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter med hjälp av ”cookies” och annan spårningsteknik när du använder Parship anges i vår cookie- och spårningsinformation.


Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

 • I den mån vi får samtycke från dig om uppgifterna som är föremål för behandlingen av personuppgifter, artikel 6.1 stycke 1 a i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som rättslig grund.
 • I den mån vi behandlar särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9.1 i GDPR och artikel 9.2 a i GDPR - används ditt samtycke som den rättsliga grunden.Vid behandling av personuppgifter som krävs för att fullgöra Parships avtalsförhållande (Basmedlemskap eller Premiummedlemskap), artikel 6.1 stycke 1 b i GDPR som rättslig grund. Detta gäller även behandling som krävs för att utföra åtgärder före avtalsförhandlingarna.
 • Vid behandling av personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse, gäller artikel 6.1 stycke 1 c i GDPR som rättslig grund.
 • Om en behandling är nödvändig för att skydda ett av Parships berättigade intressen eller en tredje part, som dess medlemmar, och om intressena, de grundläggande rättigheterna och friheterna hos personen i fråga inte får övertaget över det första intresset, är artikel 6.1 stycke 1 f i GDPR rättslig grund för behandling.
 • Vid behandling av personuppgifter som krävs för egenprofilering (Basmedlemskap eller Premiummedlemskap), är rättslig grund artikel 6.1 stycke 1 f i GDPR.

Om den rättsliga grunden är ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke utan att detta påverkar lagligheten i behandlingen som utförts baserat på samtycket fram till återkallelsen. Om den rättsliga grunden är det berättigade intresset har du också i grunden rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst av skäl som beror på din specifika situation. I detta avseende gäller artikel 21 i GDPR.


Överföring av uppgifter till tredje part; tjänsteleverantör

Dina personuppgifter vidareförmedlas endast av Parship till tredje part om detta är nödvändigt för att uppfylla avtalsvillkoren, om vi eller tredje part har ett berättigat intresse av förmedlingen, om ditt samtycke föreligger eller om detta är nödvändigt för att uppfylla en juridisk förpliktelse. Om uppgifter förs över till tredje part baserat på ett berättigat intresse, förklarar vi vårt berättigade intresse i denna integritetspolicy.

Utöver detta kan personuppgifter överföras till tredje part i följande fall:

 • till tjänsteleverantörer, om uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss;
 • ev till leverantörer av spårningsteknik och analysverktyg (du kan hitta mer information om detta i vår cookie- och spårningsinformation);
 • om vi skulle vara skyldiga till det genom rättsliga krav eller myndighets eller domstols beslut i enskilda fall;
 • i samband med rättsliga tvister (gentemot domstolar eller våra advokater), inkasso eller revisioner (gentemot revisorer);
 • i samband med eventuella brottsliga handlingar till de myndigheter som är ansvariga för utredningen;
 • vid en företagsförsäljning (gentemot förvärvaren).

Om uppgifter kan överföras löpande till tredje part framgår detta i denna integritetspolicy resp i vår cookie- och spårningsinformation. Vid en överföring baserat på samtycke kan detta också ske när samtycket inhämtas.

Tjänsteleverantör

Parship förbehåller sig rätten att använda sig av leverantörer för insamling eller behandling av personuppgifter. Tjänsteleverantörer erhåller enbart de personuppgifter de behöver av Parship för sin specifika aktivitet.

Parship använder, om tjänsteleverantörer inte redan har namngivits i detta dataskyddsmeddelande resp vår cookie- och spårningsinformation b. a tjänsteleverantörer för att sända e-post, push-meddelanden och nyhetsbrev till sina medlemmar. Dessutom förser tjänsteleverantörer Parship med serverkapacitet. Om du har förvärvat Parship-Premiummedlemskapet på Parship, stöder externa betalningstjänster och tjänsteleverantörer Parship vid bearbetning av betalningar och vid inkasso. Beroende på vilken betalningsmetod du väljer i beställningsprocessen på Parship- köpsidan skickar Parship informationen som samlats in för att behandla betalningar (t.ex. bankinformation) till det kreditinstitut som har anlitats för betalningen eller till den betalningstjänstleverantör som anlitats av Parship. Betalningstjänstleverantören samlar också delvis in dessa uppgifter på eget ansvar. I detta avseende är det respektive betalningstjänstleverantörs integritetspolicy som gäller.

Tjänsteleverantörer är ofta involverade som så kallade mottagare och får enbart behandla personuppgifter för personer som är registrerade för denna onlinetjänst i enlighet med Parships instruktioner.

Observera att inga betalningsdata bearbetas av Parship vid köp av Parship-Premium-medlemskap via tredjeparts-App-Store-operatörer (som t.ex. Apple eller Google Play). I detta fall är det App-Store-operatören själv oberoende ansvarig för betalningsprocessens avveckling.

Överföring av uppgifter till länder utanför EES

Dina personuppgifter vidarebefordras eventuellt även till tredje parter, medansvariga eller ensamt ansvariga, respektive till personuppgiftsbiträden som inte har säte i EU-/EES-länder. I dessa fall säkerställer vi att mottagaren har en adekvat skyddsnivå (t. ex. på grundval av ett EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå beslut om adekvat skyddsnivå avseende respektive land enligt artikel 45 allmänna dataskyddsförordningen eller tecknande av Europeiska unionens standardavtalsklausuler med mottagaren enligt artikel 46 allmänna dataskyddsförordningen under tillämpning av ytterligare tekniska och organisatoriska åtgärder) alternativt ett adekvat samtycke från våra användare.

Vi kan tillhandahålla en översikt över konkreta mottagare (personuppgiftsbiträden) i tredjeländer och en kopia på de konkreta överenskommelserna (EU:s standardavtalsklausuler) för att säkerställa ett adekvat dataskydd. För detta ändamål hänvisar vi till uppgifterna i avsnitt Kontakt.


Hur skyddar vi dina uppgifter?

Parship använder olika säkerhetsåtgärder såsom de mest moderna krypterings- och autentiseringsverktygen för att skydda säkerheten, integriteten och tillgängligheten för personuppgifter för alla kunder och användare. I synnerhet används följande åtgärder:

 • Stränga kriterier för auktorisation för att få åtkomst till dina personuppgifter samt tvåfaktorsautentisering,
 • Lagring av konfidentiell information i krypterad form,
 • Brandväggsskydd för IT-system för att skydda mot obehörig åtkomst,
 • permanent övervakning av åtkomst till IT-system för att upptäcka och förhindra missbruk av personuppgifter.

I detta sammanhang rekommenderar vi att du nyttjar Parships Säkerhetstips som en del av användningen av Parship-tjänsten. Du kan hitta mer information avseende detta ämne här.

I detta sammanhang använder Parship också tjänsteleverantörer från USA. Specifikt handlar det om följande tjänsteleverantörer:

Cloudflare

Vi använder ett ”Content Delivery Network” (CDN) för att säkra den här webbplatsen och optimera laddningstider (SSL-certifikat). Detta CDN är en tjänst från Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Därför riktas registrerings- och inloggningsförfrågningar till Cloudflare-servern och konsolideras till statistik som inte kan inaktiveras.

Vi har ingått ett orderbehandlingsavtal med Cloudflare, baserat på kallade EU-standardavtalsklausuler.

Här finns Information om de uppgifter som samlas in av Cloudflare.

MaxMind

Parship använder sig av GeoIP2 Precision City geolocation-tjänster från MaxMind, Inc., Waltham, MA, 14 Spring St., Suite 3, Waltham, Massachusetts 02451, USA. I detta sammanhang bestäms ungefärlig plats / geolokaliseringsdata avseende ursprungsland baserat på IP-adresser. Det förekommer inget utbyte av uppgifter med MaxMind. Mer information om MaxMind finns på här.

Vi har ingått en överenskommelse med Maxmind om personuppgiftsbehandling på grundval av EU-standardavtalsklausulerna.


Lagringstid; krav på lagring

Vi lagrar dina uppgifter så länge som krävs för att kunna tillhandahålla vårt onlineutbud (Basmedlemskap och Premiummedlemskap) och de tjänster som ingår, eller om vi har ett berättigat intresse i en längre lagringstid. I alla övriga fall kommer vi att radera dina personuppgifter, förutom sådan information som vi kan behöva behålla för att fullborda avtalsenliga eller lagstadgade (t.ex. skattemässiga eller kommersiella) bevarandeperioder (t.ex. fakturor).

Uppgifter som kräver viss lagringstid spärrar vi för åtkomst tills fristen löper ut.

För Basmedlemmar: Du kan när som helst invända mot att lagring av de personuppgifter som ingår i din profil görs med framtida effekt. Du kan också radera dina profiluppgifter själv (förutsatt att du har fyllt i frågeformuläret om Parship) genom att logga in i sektionen ”Profilinställningar” på Parship-webbplatsen eller i iOS-appen och starta den relevanta raderingsprocessen. För Basmedlemmar som är inaktiva i 24 månader raderar Parship automatiskt uppgifter i den personliga profilen.

För Premiummedlemmar: Personuppgifter för Parships Premiummedlemmar lagras alltid under avtalets giltighet. Om du ber oss om att radera dina uppgifter, gör vi detta, så länge det inte finns något lagstadgat krav om att dessa uppgifter måste lagras. Uppgifter som är föremål för en krav på lagring kommer vi att låsa fram till utgången av bevarandeperioden. Om du inte ber oss radera dina uppgifter innan ditt Premiummedlemskap avslutas, kommer ditt Premiummedlemskap att omvandlas till ett Basmedlemskap. I detta fall gäller den information som nämnts tidigare beträffande lagringstid för Basmedlemmar.

Om du avinstallerar Parship-appen på din enhet raderas inte data i din profil. De utsagor som just gjorts om att radera data från grund- eller Premiummedlemmar gäller för detta.

Parship lagrar loggfiler i 30 dagar och raderar dem sedan. Loggfiler vars ytterligare lagring krävs för bevisändamål, undantas från radering tills respektive händelse slutligen klargörs och kan vidarebefordras till utredningsmyndigheter i enskilda fall.

Observera att dina uppgifter endast kommer att blockeras om radering förhindras av skyldigheter att lagra uppgifter.

I samband med påståendet av registrerade rättigheter lagrar Parship de uppgifter som är nödvändiga för uppfyllandet eller beviset under respektive begränsningsperiod (36 månader).


Är du skyldig att tillhandahålla oss dina personuppgifter?

I princip är du inte skyldig att tillhandahålla oss dina personuppgifter. Att använda vissa tjänster från vårt online-sortiment kan däremot kräva tillhandahållande av personuppgifter, exempelvis vid registrering eller deltagande i en tävling. Vi uppmärksammar dig enskilt på ett sådant krav om det förekommer (exempelvis i form av separata integritetsmeddelanden vid tävlingar). Obligatoriska uppgifter är vanligtvis markerade med en *. Om du inte vill tillhandahålla oss de uppgifter som krävs kan du tyvärr inte använda respektive tjänster.

Den registrerades rättigheter i överblicken

Hur kan du hävda dina rättigheter?

Använd informationen i avsnittet Kontakt för att hävda dina rättigheter och se till att vi tydligt kan identifiera dig när du hävdar dina rättigheter.

Du kan också använda inställningsalternativen i din Parship-profil för att korrigera dina uppgifter som lämnats under registreringen eller för att invända mot annonsering. Detta inkluderar inte några få detaljer, som exempelvis födelsedatum, som endast kan ändras med hjälp av kundservice.

Observera att dina uppgifter endast kommer att blockeras om radering förhindrar kvarhållningsperioder eller skyldigheter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära information från Parship om vi behandlar personuppgifter om dig. Dessutom har du också rätten till information om denna personliga information såväl som information om den kategori data som lagras, syftet med behandlingen, alla mottagare, lagringsperioden och dina rättigheter som registrerad person. Om dina uppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga, kan du begära att dina uppgifter korrigeras eller kompletteras. Om vi har vidarebefordrat dina data till en tredje part, informerar vi den om korrigeringen såvida det krävs enligt lag.

Om du besöker Parship utan att vara en registrerad medlem, använd uppgifterna i avsnittet Kontakt för att erhålla informationen du söker.

Din rätt till raderinig (”rätten att bli bortglömd”)

Om de lagliga kraven uppfylls kan du begära att vi tar bort dina personuppgifter omedelbart. Detta är särskilt fallet om

 • Dina personuppgifter inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in;
 • Den rättsliga grunden för behandlingen uteslutande var ditt samtycke och du har återkallat det;
 • Du har invänt mot behandling för reklamändamål (”reklaminvändning”);
 • Du har invänt mot behandling baserat på den rättsliga grunden för uppvägande av intressen av personliga skäl och vi inte kan bevisa att det finns överväldigande berättigade skäl för behandling;
 • Dina personuppgifter har behandlats olagligt; eller
 • Dina personuppgifter måste raderas för att följa lagkrav.

Observera att din raderingsrätt är begränsad. Till exempel behöver vi inte ta bort personuppgifter som vi måste hålla på grund av lagstadgade lagringsperioder. Uppgifter som vi behöver för att hävda, utöva eller försvara juridiska anspråk undantas också från din rätt till radering.

Du kan också radera uppgifterna i ditt Parship-Basmedlemskap i din profil eller radera hela profilen själv (om du har fyllt i Parship-frågeformuläret). För att göra det loggar du in på din profil på Parship-webbsidan alternativt i iOS-appen och raderar din profil under Data & Inställningar/Hantera profil.

Alternativt kan Basmedlemmar kontakta kundservice och begära att deras uppgifter tas bort. Använd informationen under Kontakt för detta ändamål. Radering av data som en del av ett Premiummedlemskap kan endast initieras via Parships kundservice. Observera att dina uppgifter endast kommer att blockeras om radering förhindrar krav på lagring.

Din rätt till begränsning av behandlingen

Om de lagliga kraven är uppfyllda kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta är särskilt fallet om

 • riktigheten av dina personuppgifter ifrågasätts av dig, och fram tills vi har haft möjlighet att verifiera riktigheten;
 • behandlingen är inte laglig och du begär en begränsning av användningen istället för en radering (se föregående avsnitt);
 • vi inte längre behöver dina uppgifter i syfte att behandla, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara dina juridiska anspråk;
 • du har gjort en invändning av personliga skäl och fram tills det är klarlagt om dina intressen uppväger dem.

Alternativt kan du använda inställningsalternativen i din profil för att korrigera de uppgifter du lämnade under registreringen eller för att invända mot reklam. En del av de uppgifter som samlas in om dig kan bara ändras med hjälp av kundservice.

Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få personuppgifter som du har gett oss för att uppfylla avtalet eller på grundval av samtycke i ett överförbart format. I detta fall kan du också begära att vi överför denna information direkt till en tredje part, i den mån det är tekniskt genomförbart.

Din rätt att dra tillbaka samtycket

Om du har gett oss ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kan du återkalla det när som helst med framtida effekt. Lagligheten av behandlingen av dina uppgifter fram till återkallelsen förblir opåverkad. Du har gett oss information om din sexuella läggning (ditt kön och kön du söker). Du kan återkalla detta samtycke när som helst med framtida effekt. Lagligheten av behandlingen av dina uppgifter fram till återkallelsen förblir opåverkad. Från och med ditt återkallande av personuppgiftsbehandling gällande din sexuella läggning kan inga matchningar längre ske såvida du inte ger ett nytt samtycke för personuppgiftsbehandling gällande din sexuella läggning, och Parship kan på grund av återkallandet inte längre utföra tjänsten enligt beskrivningen i de allmänna villkoren..

Din rätt att invända mot direkt marknadsföring

Du kan också när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklamändamål (”reklaminvändning”). Tänk på att det av organisatoriska skäl kan finnas en överlappning mellan din återkallelse och användningen av dina uppgifter i samband med en redan pågående kampanj.

Alternativt kan du använda inställningsalternativen i din profil, som du kan nå på Parship-webbplatsen, för att korrigera de uppgifter du lämnade under registreringen eller för att invända mot reklam.

Din rätt att invända av personliga skäl

Du har rätt att invända mot databehandling av oss av skäl som uppkommer baserat på din specifika situation, i den mån detta är baserat på den rättsliga grunden för legitimt intresse. Vi kommer då att sluta behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan visa tvingande legitima skäl för vidare behandling, som uppväger dina rättigheter, i enlighet med lagkrav.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att inkomma med klagomål till en dataskyddsmyndighet. Du kan kontakta den dataskyddsmyndighet som är ansvarig lokalt för dig eller för ditt land, eller den dataskyddsmyndighet som är ansvarig för oss. Denna är:

Free and Hanseatic City of Hamburg, The Hamburg Commissioner for Data Protection and Freedom of Information, e-post: mailbox@datenschutz.hamburg.de


Sociala medier

I princip leder integrationen av plugins för sociala medier regelbundet till att leverantörerna av plugins lagrar cookies. Men sociala medieknapparna på Parship-plattformen innehåller bara textlänkar till sidorna på respektive sociala medier, eftersom de inte är så kallade sociala media-plugins. Parship överför därför inte data till respektive leverantör av sociala medier. Operatören av webbplatsen för sociala medier ansvarar för att följa bestämmelserna om dataskydd. Mer information finns i den dataskyddsinformation som listas där.

Cookies och andra spårningstekniker

Information om cookies och andra spårningstekniker som används på vår webbsida och i vår app hittar du under cookie- och spårningsinformation. I den utsträckning personuppgifter behandlas i spårningsbaserade processer finns där också en mer detaljerad beskrivning av syftet med dessa, Information om hur du kan invända mot användandet av sådan behandling finner du också i vår cookie- och spårningsinformation.

Registrera och prova utan kostnad Registrera utan kostnad

Jag är

Jag söker

Genom att välja och fortsätta registrera dig tillåter du oss att behandla kön du söker i enlighet med vår integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla detta samtycke.

Allmänna villkor och integritetsmeddelande gäller. Med kostnadsfritt medlemskap erhåller du regelbundet erbjudanden via e-post om betalt medlemskap och ytterligare produkter från PE Digital GmbH (som när som helst kan sägas upp).
Error with static Resources (Error: 418)