Information om utövandet av ångerrätten

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks.

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka 

PE Digital GmbH
-Kundsupport Parship Sverige-
Speersort 10
D-20095 Hamburg
Tyskland

fax: +49 (0) 40 46 00 26 163

telefon: +49 (0) 40 46 97 51 34

e-post: support@parship.se

ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda
avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte användaden.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.