> Hjälp & Kontakt > Premiummedlemskap > Hur kan jag avsluta mitt Premiummedlemskap?

Premiummedlemskap

Hur kan jag avsluta mitt Premiummedlemskap?

Kunden har rätt att frånträda avtalet med PARSHIP inom två veckor från det att avtalet trädde i kraft (se våra användarvillkor). Frånträdande skall ske genom att kunden lämnar meddelande till PARSHIP (genom att t.ex. kontakta PARSHIP via brev, fax, eller e-post). Kunden behöver inte ange någon orsak till varför han/hon önskar frånträda avtalet. Den ovannämnda tvåveckorsfristen börjar löpa den dag kunden erhåller denna paragraf i textform, men inte innan avtalet sluts och inte innan kunden har getts möjlighet att ta del av dessa allmänna villkor. För att tillvarata ångerfristen krävs enbart att kunden har meddelat PARSHIP innan ångerfristen löper ut. Ångerrätten upphör dock att gälla i förtid om någon tjänst utförs av PARSHIP och PARSHIP började utföra denna tjänst med kundens uttryckliga samtycke innan ångerfristen gått ut eller om kunden själv har tagit tjänsten i anspråk (t.ex. genom att skicka eller svara på en kontaktförfrågan).

Automatisk förlängning:

Uppsägningen av Premiummedlemskapet kan göras fram till sju dagar innan den avtalstid som kunden valt går ut. Du kan säga upp förlängningen direkt på sidan eller skriftligen per brev, fax eller e-post.

Följ dessa enkla steg för att avsluta din prenumeration:

- Logga in på din PARSHIP-profil
- Klicka på "Min profil", ”Information och inställningar” och sedan på den lilla röda pennan under rubriken Medlemskap. Därefter klickar du på Ändra och följer instruktionerna.
- Efter en lyckad uppsägning kommer en e-postbekräftelse att skickas till dig.

Alternativt kan du skicka oss en skriftlig begäran om uppsägning via brev, fax eller e-post:

PE Digital GmbH
-Kundsupport Sverige-
Speersort 10
20095 Hamburg
Tyskland

Per fax:
+49 (0)40 4600 26 163

Per e-post:
E-post: avslutapremiummedlemskap@parship.se

I din begäran är det viktigt att du anger ditt medlemsnummer samt ditt service-lösenord. Detta är av säkerhetsskäl och för att förhindra missbruk av din profil. Du hittar service-lösenordet under ”Mitt PARSHIP” och ”Information och inställningar”.

Prova Parship gratis

Jag är
Jag söker

Allmänna villkor och integritetsmeddelande gäller. Med kostnadsfritt medlemskap erhåller du regelbundet erbjudanden via e-post om betalt medlemskap och ytterligare produkter från PE Digital GmbH (som när som helst kan sägas upp).

xs

PARSHIP–principen

Matchpoäng och PARSHIP-principen? 
mer

xs

PARSHIP-par

Har du hittat någon? Vi glädjer oss till din kärlekshistoria. 
mer

PARSHIP Mobile

PARSHIP Mobile

Missa inte något – även om du är på språng. 
mer

Error with static Resources (Error: 418)